ระดับและความสำเร็จ ของ ชาวตรงใจ

        ตรงใจมีการกำหนดระดับสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับผู้มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ โดยแต่ละระดับ จะมีการกำหนดสิทธิพิเศษ(ในอนาคต) โดยตรงใจได้กำหนดระดับ ไว้รวมถึงระดับคะแนนเพื่อเลื่อนระดับเครื่องหมายดังต่อไปนี้“เครื่องหมายระดับจะถูกประดับไว้ข้างโปรไฟล์ของสมาชิก เพื่อเป็นเกรียรติ แก่สมาชิกอันทรงคุณค่า”


แล้วคะแนนเพื่อเลื่อนระดับ ได้มาอย่างไร??

        คะแนนภายในเว็บไซต์ของตรงใจ ได้มาจากระบบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากการทำกิจกรรม ต่างๆภายในเว็บไซต์ของตรงใจตามเงื่อนไข หลังจากบรรลุเงื่อนไขของความสำเร็จนั้นๆ สมาชิกจะได้รับ “เครื่องหมายแสดงความสำเร็จ” และ คะแนนประจำความสำเร็จ เพื่อใช้เลื่อนระดับสมาชิก โดยบางความสำเร็จอาจจะเรียกได้ว่ามีความหายากในระดับสูง และมีผู้ครอบครองเพียงหยิบมือในเว็บไซต์ หรือท่านอาจเป็นคนแรกของเว็บไซต์ที่ค้นพบความสำเร็จลับที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้

ยกตัวอย่างเช่น

        1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับตรงใจ จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0 - 100 คะแนน

        2. ใช้บริการใน Platform ของตรงใจ จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 20 - 50,000 คะแนน

        3. มีการบอกต่อให้มาลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับตรงใจ โดยนำ code id มาใส่ในช่องรหัสเชิญเพื่อน จะได้รับคะแนนพิเศษทันที 100 คะแนน

        4. มีการรีวิวเพจตรงใจ ทุก channel : facebook, instagram, tiktok, youtube จะได้รับคะแนนพิเศษทันทีตั้งแต่ 5 - 3,000 คะแนน

        5. มีการกด like, subscribe, share and promote เพจตรงใจ ทุก channel : facebook, instagram, tiktok, youtube หรือตามเงื่อนไขที่ตรงใจกำหนด จะได้รับคะแนนพิเศษทันทีตั้งแต่ 5 - 3,000 คะแนน

        6. ลงผลงาน Project กับตรงใจ จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 10 - 1,000 คะแนน

        7. มีการจ้างงานกับตรงใจ จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 20 - 3,000 คะแนน

        8. มาร่วมเป็น Sponser กับตรงใจ จะได้รับคะแนนพิเศษทันที 5,000 คะแนน

        9. คะแนนพิเศษเมื่อร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจ ตาม event หรือ content ตามเงื่อนไขที่ตรงใจกำหนด จะได้รับคะแนนพิเศษทันทีตั้งแต่ 5 - 1,000 คะแนน

        10. มีผู้ติดตาม จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0 - 1,000 คะแนน


บทลงโทษกรณีมีการหาผลประโยชน์ในทางที่ผิด

เนื่องจากระดับและความสำเร็จ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปใด้ ที่สมาชิกจะใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อเพิ่มระดับซึ่งหากทีมงานตรวจพบ จะมีบทลงโทษ ดังนี้

        1. กรณีทำผิดครั้งที่ 1 จะโดนลดลดระดับ 1 ขั้น (ความสำเร็จบางอย่างจะถูกลบออกเพื่อลดคะแนน) แล้วท่านจะได้รับความสำเร็จ พิเศษ “ผู้ถูกคาดโทษครั้งที่ 1”

        2. กรณีทำผิดครั้งที่ 2 จะโดนลดลดระดับ 1 ขั้น (ความสำเร็จบางอย่างจะถูกลบออกเพื่อลดคะแนน) แล้วท่านจะได้รับความสำเร็จ พิเศษ “ผู้ถูกคาดโทษครั้งที่ 2”

        3. กรณีทำผิดครั้งที่ 3 จะโดนลดลดระดับ ไปเป็น ระดับตรงใจไม้ 1 ดาว (ความสำเร็จทุกอย่างที่ท่านมีจะถูกลบออก) / หรือแบนสมาชิกถาวร


เงื่อนไขของความสำเร็จและระดับสมาชิก

        1. คะแนนไม่มีวันหมดอายุ สามารถเก็บสะสมได้ตลอดไป

        2. คะแนนจากความสำเร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมดุลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        3. ความสำเร็จใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้เสมอ

        4. การตัดสินหรือพิจารณาจากทีมงาน ตรงใจถือเป็นสิ้นสุด

เราหวังว่าท่านจะได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุด “ตรงใจเพชร 3 ดาว” เป็นคนแรกของ “ตรงใจ”