ระบุรายละเอียดของงาน
ช่วยระบุรายละเอียดงานของคุณ
ช่วยระบุรายละเอียดงานของคุณ
คำแนะนำ: การกรอกข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน จะทำให้เราแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างแม่นยำ
งบประมาณที่ตั้งไว้ (ถ้ามี)
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
LINE ID (ถ้ามี)
ชื่อบริษัท (กรณีในนามบริษัท)
บอกให้เราทราบว่า คุณคือใคร

เคยมีประสบการณ์กับโครงการก่อสร้างมาก่อนหรือไม่

ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ
ทางทีมงานจะติดต่อกลับตามช่วงเวลาที่คุณระบุในช่วงวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)

เมื่อคุณกด ”ส่งข้อมูล” แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ TRONGJAI