image

อัญชลี   เรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญผ่านที่ผ่านการตรวจสอบ โดย trongjai.com แล้ว

โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2566


รู้ก่อนสร้าง! 7 ลักษณะ ที่ดินต้องห้าม ที่ไม่ควรใช้ก่อสร้างบ้าน โดยเด็ดขาด!

1. ที่ดินตาบอด วุ่นวายไร้ทางออก

ที่ดินที่ถูกปิดล้อมด้วยที่ดินของผู้อื่นในทุกทิศทาง และต้องใช้เส้นทางเข้า-ออกโดยผ่านที่ดินของผู้อื่นนั้น เรียกว่า ที่ดินตาบอด เป็นทำเลที่ไม่ควรนำมาใช้ในการสร้างบ้านอย่างยิ่ง ไม่ว่าราคาที่ดินจะถูกแค่ไหนก็ตามเพราะคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะอย่างแน่นอน แม้เบื้องต้นสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเจรจากับเจ้าของที่ดินข้างเคียง เพื่อขอเปิดเส้นทางทางเข้า-ออก แต่หากไม่สำเร็จอาจจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง ซึ่งต้องเสียทั้งเวลาและเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการ ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการฟ้องร้อง และอาจต้องเสียค่าทดแทนสำหรับการสร้างทางผ่านให้กับเจ้าของที่ดินข้างเคียงอีกด้วย สำหรับราคาค่าทดแทนและรูปแบบการจ่ายเงินนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งอาจจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือน รายปี หรือ เงินก้อนก็ได้ 


2. ที่ดินรูปทรงต้องห้าม เจอเคราะห์ร้าย ใช้สอยไม่คุ้ม

ที่ดินมงคลที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ในอดีตมีความเชื่อกันว่าต้องมีลักษณะหน้าแคบ หลังกว้าง เหมือนถุงทอง แต่ในปัจจุบันที่ดินที่ดีต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น รูปทรงจัตุรัสหรือผืนผ้า ซึ่งที่ดินรูปทรงนี้จะง่ายต่อการวางผังบ้าน แต่หากเป็นที่ดินที่มีเหลี่ยมมุมลักษณะอื่น ๆ เช่น ที่ดินรูปสามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หรือ วงกลม นับว่าเป็นที่ดินต้องห้าม เพราะพื้นที่บางส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมนั้นไม่สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ วางโครงสร้างบ้านค่อนข้างยาก ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งตามหลักฮวงจุ้ยยังมีความหมายในแง่ลบอีกด้วย เช่น การสร้างบ้านบนที่ดินรูปสามเหลี่ยมจะทำให้ไม่มีโชคลาภ เกิดปัญหาครอบครัว เจ็บป่วยง่าย หรือ หากเลือกที่ดินรูปค้อน และ มีดอีโต้ ในการสร้างบ้าน จะทำให้สุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยถึงชีวิต เป็นต้น


3. ที่ดินใกล้แม่น้ำ ต้องระวังบ้านทรุด น้ำท่วม

การสร้างบ้านบนที่ดินริมแม่น้ำ แม้จะเป็นทำเลที่ดูดีและมีข้อได้เปรียบเยอะ ทั้งวิวทิวทัศน์ การคมนาคมทางเรือที่เพิ่มเติมเข้ามา โอกาสในการทำอาชีพริมแม่น้ำ แหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตร หรือการซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่สิ่งที่ต้องระวังหากต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินประเภทนี้ คือ ปัญหาน้ำกัดเซาะ ที่จะส่งผลทำให้บ้านค่อย ๆ ทรุดลง รวมถึงปัญหาน้ำท่วมบ้านเมื่อเกิดฝนตกหนักจนน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เป็นต้น 


4. ที่ดินมีอดีต แหล่งรวมพลังงานลบ

ที่ดินที่เคยมีประวัติว่าเป็นสุสาน โรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม วัด หรือ ศาสนสถานอื่น ๆ ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าเป็นที่ดินต้องห้าม ที่รวมแหล่งพลังงานลบต่าง ๆ เอาไว้ ไม่เป็นมงคลกับการอยู่อาศัย แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง ที่ดินเหล่านี้อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซากสัตว์ ศพต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ 


5. ที่ดินทรุดง่าย

ที่ดินบางแห่งแม้ไม่ติดแม่น้ำก็อาจเกิดปัญหาดินทรุดได้ โดยเฉพาะที่ดินในเขตพื้นที่กทม.และเขตพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งโดยส่วนมากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีการสำรวจพบว่าที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมักทรุดตัวลงทุก ๆ ปีประมาณ 1 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่ล้วนมีระยะเวลาและระดับการทรุดของที่ดินแตกต่างกัน เจ้าของบ้านจึงควรศึกษาข้อมูลของที่ดินในแต่ละพื้นที่อย่างถี่ถ้วน โดยควรหลีกเลี่ยงหน้าดิน ที่นุ่ม ไม่แน่น เพราะโอกาสในการเกิดดินทรุดค่อนข้างสูง หรือสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากปริมาณดินที่ไหลไปกับน้ำฝนในช่วงเวลาที่ฝนตก อีกทั้งในทางหลักฮวงจุ้ยยังมีความเชื่อกันว่าการสร้างบ้านบนที่ดินลักษณะนี้ ผู้อยู่อาศัยจะไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความสุขอีกด้วย 


6. ที่ดินทำเลต้องห้าม ไม่ปลอดภัยถึงชีวิต

ที่ดินทำเลต้องห้ามในที่นี้ คือ ที่ดินที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าที่ดินอื่น ๆ เช่น ทางสามแพร่ง ทางโค้ง ที่อาจเกิดเหตุการณ์รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุจนพุ่งชนตัวบ้านได้ อย่างที่ถูกนำเสนอในข่าวอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ดินเปิดรับพลังงานร้ายตามความเชื่อทางฮวงจุ้ยอีกด้วย 


7. เอกสารกฎหมายที่ดินต่างๆ

เอกสารกฎหมายที่ดินต่าง ๆ ลักษณะที่ดินเพื่อการลงทุนควรมีเอกสารทางกฎหมายชัดเจน รายละเอียดประเภทสิทธิการถือครองต่าง ๆ ควรทำการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าตอบสนองความต้องการลงทุนของเราหรือไม่ บางกรณีมีข้อจำกัดสิทธิ ถือครองได้แต่โอนต่อไม่ได้ หรือ เป็นที่ดินไม่มีโฉนด เช่น ที่ดินมือเปล่า ลักษณะเป็น ส.ป.ก. ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ทำประโยชน์ จัดสรรให้แก่เกษตรกรได้เอาไปทำประโยชน์ประกอบอาชีพ จึงจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเภทที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ เช่น ที่ดินมีหลักฐานสิทธิทำกิน (สทก.) ลักษณะเป็นหนังสืออนุญาตให้ผู้ที่ได้เข้าไปบุกรุกทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้ เป็นต้น


credit https://www.panyarithome.com/
คลิก ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น

Shared